Flash Temel Bilgiler

          Flashla canlandırma oluştururken  çizgi film tekniğine benzer bir yöntem kullanılır. Oluşturulan hareketler ayrı karelerden meydana gelmektedir. Bu karelerin ayarlanan bir hızda birbiri ardına gösterilmesiyle hareket etkisi oluşturulur. Tüm bu hareketler zaman çizelgesi diye adlandırılan bir cetvel üzerinde gerçekleştirilir.

        Cetvel her bir hareketin tutulacağı karelere ayrılmıştır. Kareler birbirinden bağımsızdır ve karelerde istediğiniz grafik öğesini barındırabilirsiniz. Flash dosyalarının uzantıları .fla şeklindedir, bu dosya derlendiği zaman uzantısı .swf olarak değişir. .swf uzantılı dosyalar flash oynatıcılarda (flash player) ya da internet tarayıcınızda çalıştırılabilir.

        Flash ile etkileşimli ve etkileşimsiz animasyonlar oluşturulabilir. Etkileşimli animasyonlarda ActionScript denilen dil kullanılmaktadır. Flashın en önemli özelliği akışkanlık özelliğidir, internette bir video veya resim göstermek istediğimiz zaman yükleme esnasında büyük zaman kayıpları yaşanmaktadır oysa flash tamamını yüklemek yerine kare kare yükleme yapmaktadır ve beklemeye gerek kalmadan görüntüler akıcı şekilde gelmektedir.

         Flash programını açtığımızda üst kısımda katmanlar ve zaman çizelgesi, orta kısımda çalışma alanı, sol kısımda araç kutusu, alt kısımda özellikler penceresi, sağ tarafta ise bileşenler ve renk paletleri mevcuttur. Bu pencerelerden kapanan olursa tekrar getirmek için menü çubuğunda window (pencere) sekmesinden istediğimiz pencereyi seçerek ekrana getirebiliriz.

         Çalışma alanı özelliklerini alt kısımda yer alan properties (özellikler) penceresinden değiştirebiliriz.

         Bu kısımda yer alan 550×400 büyüklükleri sırasıyla çalışma alanının genişliği (width) ve yükseliği (height) bilgilerinin pixel cinsinden ifadesidir. Background kısmından çalışma alanının rengini belirleyebilir. Frame rate (kare hızı) alanı ise saniye kaç kare gösterileceği bilgisidir yani bu kısma 1 yazarsak bir saniyede 1 kare gösterirken, 10 yazarsak bir saniyede 10 kare gösterir.

        Yeni bir çalışma sayfası açınız herhangi bir şekil oluşturunuz. File–>Save  seçip “deneme” ismini verip kaydettiğim zaman deneme.fla dosyası oluşmuş olur. Bu dosyayı açıp Ctrl + Enter yada Control menüsünden play seçersek dosyanın kayıtlı olduğu dizinde deneme.swf nin oluştunu görebilirsiniz. Eğer swf dosyasını kendiniz oluşturmak isterseniz File –>Export–>Export Movie seçip isim verdiğinizde yine swf uzantılı dosyanız oluşmuş olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir