Flash Sahnelerle (Scene) Çalışma

                 Flash animasyonlarında da normal filmlerde olduğu gibi sahneler vardır. Nasıl bir filmde  dış mekan sahneleri, iç mekan sahneleri gibi birden çok sahne birleştiriliyorsa flashda da değişik sahnelerle çalışıp bunların istediğimiz sırayla göstermini sağlamak mümkündür. Animasyonumuza yeni sahne eklemek için Insert menüsünden Scene seçimi yapılmalıdır. Diğer bir sahneyle çalışmak istiyorsak, sahneler arası geçiş aşağıda gösterildiği gibi yapılmaktadır. 


Aktif olan sahne bu kısımda görülmektedir.
  

                      Sahnelerin çalışma sırası varsayılan olarak küçükten büyüğe doğrudur.Diyelim ki 5 tane sahnemiz var, filmimizi çalıştırdığımız zaman önce 1. sahneden başlar sırasıyla 5. sahneye doğru devam eder. Biz sahnelerin sırasını değiştirmek istiyorsak veya herhangi bir sahneyi silmek istiyorsak Window menüsünden Other Panels–>Scene seçtiğimizde karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir.

Bu ekranda silmek istediğimiz sahneyi seçip aşağıdan sil seçebiliriz. Sırasını değiştirmek istediğimiz sahneyi de sürükleyerek istediğimiz aralığa bırakabiliriz.

 SAHNE UYGULAMASI
3 sahneden oluşan bir animasyon hazırlayacağız. İlk sahnede ekranın solundan sağına kadar bir minibüs ilerleyecek, ikinci sahnede minibüs yine ekranın solundan çıkacak ve sağdaki trafik lambalarına uyarak kırmızı ışıkta bekleyecek ve sonra sahnede minibüs yaya geçidinde yayaların geçmesi için bekleyecek sonra yoluna devam edecek.


Bu çalışma EML 11 A sınıfı öğrencilerinden Bayram KOÇ  tarafından hazırlanmıştır.

, , , ,

Bu yazı için 2 yorum var

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir