Flash Action Script Bilgi Yarışması

         Flash Action Script temel bilgiler kısmında basit bir bilgi yarışması yapmıştık fakat o uygulamada sadece işaretlediğimiz radyo butonun doğru ya da yanlış olduğunu bildiren bir mesaj alıyorduk. Bu uygulamada bir adım ileri giderek verdiğimiz cevaplara göre doğru ve yanlış sayımızı tutan bir bilgi yarışması uygulaması yapacağız.
BİLGİ YARIŞMASI
1- 400×300 ebatlarında bir çalışma alanı açınız ve görsel olarak düzenleyiniz.

2- Text aracı kullanarak sorunuz yazınız.
3- Window-Component seçiniz ve User Interface kısmından Radio Button çift tıklayarak sahneye 4 adet radyo buton yerleştiriniz.
4- Radyo butonlar teker teker seçilerek Properties- Parametres kısmında Label alanlarına cevapları yazınız.
5- Sağ alt kısma bir dikdörtgen çiziniz ve üzerine “Sonraki” yazınız. Dikdörtgeni seçiniz F8 tuşuna basıp Buton olarak kaydediniz.
6- Zaman çizelgesinde 2. kareye sağ tıklayıp Insert Keyframe seçiniz ve soru ile cevapları değiştiriniz. Bu şekilde 10 soruluk bir yarışma hazırlayınız.
7- Her karede doğru cevap seçeneğini seçip <Instance Name> alanına bir metin giriniz. (Sayı girmeyiniz)
Ayrıca her karede boş bir alana tıklayıp sayfanın Actions alanına gotoAndStop(1);  yazınız.   Parantez içindeki değer her kare için değişecek ve karenin sayısı yazılacak.
8- İlk karede boş bir yere tıkladıktan sonra Actions (F9) alanına
gotoAndStop(1);
var toplam:Number=0;  
yazınız.
9- Her karede Sonraki butonunu seçip Actions kısmına
on (release) {
if(cel.selected)
{toplam=toplam+Number(1)  }
nextFrame();  }
kodunu yazınız. Bu kodda geçen “cel” değeri benim ilk sorunun doğru cevabının <Instance Name > alanına verdiğim isimdir.
10- Zaman çizelgesinde 11. kareye gidiniz sağ tıkla Insert Blank Keyframe seçiniz. Bu karede iken text tool seçiniz ve sahneye “Doğru Cevap Sayısı” yazınız, altına geçip “Yanlış Cevap Sayısı” yazınız. Yine bu karede iken yazdığımız metinlerin karşısına birer tane Dynamic Text yerleştiriniz. Bu Dynamic Textlerin “var” alanına isim veriniz ben “cev” ve “cev1” verdim.
11- Son karenin Actions kısmına
gotoAndStop(12);
cev=Number(toplam)
cev1=Number(11)-Number(toplam)

yazınız. Burada Number(11) yazdım çünkü ben 11 adet soru yazdım, parantez içerisine kaç tane soru olduğunu yazıyorsunuz.
12- Animasyonu test edebilirsiniz. (Ctrl+Enter)
Buy Kamagra UK

,palatino; font-size: medium;”>  

, , , ,